Viktig informasjon om livdyrhandel

Til deg som ønsker å selge livdyr gjennom Fatland, men som i disse Korona-tider  ikke ønsker besøk.
Les mer

Informasjon om Koronaviruset

Til kunder, forbruker og produsenter.
Les mer

Fatland vil betale mer

Vi øker optimaliseringstillegget på slaktegris.
Les mer