Fatland Meat

Etablert i 2009 for å drive handel med kunder og leverandører i interessante markeder.

Kjøttproduksjon og handel med kjøtt har blitt stadig mer internasjonal de siste årene.

Fatland Meat AS ble etablert i 2009 for å drive handel med kunder og leverandører i interessante markeder. Mitsuko Snijders leder dette fra sitt kontor i Amsterdam. Hun bruker også mye tid på slakteriene i Norge, for å se på nye produkter til eksport.

Fatland skal dekke etterspørselen i det norske markedet med import, når det er mangel på norsk råstoff. Spesielt på storfe er importbehovet stort. Her har vi veldig gode leverandører i Tyskland. Vi importerer helt slakt som skjæres på Fatland Jæren AS. Det sikrer oss mest mulig foredlingsverdi i Norge. Vi bruker også vårt lokale transportselskap til å hente kjøttet. Dette gir en god avveksling for sjåførene.

De siste årene har det også vært et behov for import av lam. Da er det Wales som kan gi oss den beste kvaliteten. Her samarbeider vi med de to største slakteriselskapene, og her har vi også lært mye om å skjære opp lam i stykningsdeler som kan gi et større salg. Noen av våre kunder ønsker å selge mye lam også i grillsesongen, og dette er positivt for etterspørselen!

Importen blir styrt av etterspørselen, og her er tollsatsen avgjørende for om det er lønnsomhet I importen. Regelen er at det er høy toll på de produktene vi produserer nok av i Norge, og det er avgjørende for det norske landbruket. Når det er mangel på norske kjøttråvarer er det gode systemer for å senke tollen, slik at det er mulig å importere til priser tilsvarende det norske nivået.

Eksporten er veldig viktig for Fatland. Dette gir oss ekstra inntekter på produkter som det ikke er marked for i Norge, og det sikrer en fornuftig bruk av ressursene. Fatland Meat startet tidlig eksport til Japan, på produkter av storfe.

Et produkt som er populært i Japan, men helt ukjent i Norge, er vommuskel. Denne finner vi i kuvomma, og den veier ca 600-900 gram. I Japan selges denne til indrefilet-pris. Hovedmarkedet på eksport er Hong Kong og Kina, men vi har også solgt til Romania, Ukraina og land i Vest-Afrika.

Contact
Mitsuko Snijders

Office address
Fatland Jæren, Hommersåkveien 250, 4311 Hommersåk, Norway
Organisasjonsnummer: 994 536 117