Rådgivning storfe

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland
Les mer

Storfekjøttkontrollen

Kontaktperson og informasjon om storfekjøttkontrollen.
Les mer

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.
Les mer

Hygiene- og sykdomskoder på slakt

Hvilke koder brukes når?
Les mer

Tenk smitte og smittevern!

Som produsent er du "smittevernsjef" i din besetning.
Les mer

Informasjonsark storfe

Aktuelle tema storfe
Les mer