Rådgivning storfe

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland

Storfekjøttkontrollen

Kontaktperson og informasjon om storfekjøttkontrollen.

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.

Krev dokumentasjon på klauvhelsa ved innkjøp av dyr

Unngå livdyrkjøp eller krev grundig dokumentasjon på sunne klauver hvis du kjøper inn dyr. Still også strenge krav til besøkende i besetningen, for å redusere risikoen for innslepp av smitte.

Informasjonsark storfe

Aktuelle tema storfe

Slik unngår du sykdomsmitte

Informasjon til sjåfører og bønder - henting av storfe og BRSV/Corona.