Rådgivning storfe

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland

Storfekjøttkontrollen

Kontaktperson og informasjon om storfekjøttkontrollen.

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.

Slik unngår du sykdomsmitte

Informasjon til sjåfører og bønder - henting av storfe og BRSV/Corona.

Informasjonsark storfe

Aktuelle tema storfe

Forskrift om hold av storfe

Veileder for hold av storfe og forskrift om hold av storfe