Rådgivning storfe

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland
Les mer

Storfekjøttkontrollen

Kontaktperson og informasjon om storfekjøttkontrollen.
Les mer

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.
Les mer

Tenk smitte og smittevern!

Som produsent er du "smittevernsjef" i din besetning.
Les mer

Informasjonsark storfe

Aktuelle tema storfe
Les mer

Krev dokumentasjon på klauvhelsa ved innkjøp av dyr

Unngå livdyrkjøp eller krev grundig dokumentasjon på sunne klauver hvis du kjøper inn dyr. Still også strenge krav til besøkende i besetningen, for å redusere risikoen for innslepp av smitte.
Les mer