Rådgivning storfe

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland

Storfekjøttkontrollen

Kontaktperson og informasjon om storfekjøttkontrollen.

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.

Informasjonsark storfe

Aktuelle tema storfe

Slik unngår du sykdomsmitte

Informasjon til sjåfører og bønder - henting av storfe og BRSV/Corona.

Forskrift om hold av storfe

Veileder for hold av storfe og forskrift om hold av storfe