Ferieavvikling analye av prøver for BRSV og BCoV

Fra uke 26 til og med uke 33 er det ferieavvikling ved Tine Mastittlaboratorium.
Les mer

Nybegynnerkurs i klauskjæring

Det arrangeres nybegynnerkurs i klauvskjæring på Jønsberg videregående skole i Hedmark 23. -25. september.
Les mer

Rådgivning storfe

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland
Les mer

Storfekjøttkontrollen

Kontaktperson og informasjon om storfekjøttkontrollen.
Les mer

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.
Les mer

Hygiene- og sykdomskoder på slakt

Hvilke koder brukes når?
Les mer