DSC 0670

Vi setter opp Limousin-tillegg

Økte priser fra 20. juni.

Vi øker tillegget for Limousin Unik Ung Okse med 1,00 kr./kg. med virkning fra  20. juni 2016.
Pristillegget for Limousin Unik Ung Okse blir fra denne dato dermed 5 kr./kg.

Priser, leveringsbetingelser og kontaktpersoner for Limousin Unik finner du her.