Storfe 2017.

Prisløype storfe høst 2017

Prisen på storfe reduseres betraktelig fra mandag 4. september til og med mandag 2. oktober.

Med ny telledato 1. oktober oppstår det nye utfordringer med hensyn til salg og kapasitet på storfeslakting i en ellers travel høstsesong.
Prisløypen på storfe motiverer til økt slakting i august måned.
Prisnedgangen som kommer i løpet av september vil være stabil frem til mandag 4. desember. Da blir det engroprisøkning på kr. 1,00 per kg.
Etter dette forventer vi stabil pris på storfe til godt ut i 2018.
4. sept.
Ned kr. 1,50/kg. Engroprisreduksjon.
11. sept.
Fatland Ekstra ned kr. 0,90/kg.
18. sept.
Fatland Ekstra ned kr. 0,90/kg
2. okt.
Ned kr. 1,50/kg. Engroprisreduksjon. Omsetningsavgift opp kr 0,50. Total nedgang kr. 2,00/kg.
4. des.
Opp kr. 1,00/kg. Engroprisøkning.