DSC 9930

Oppdaterte endringer i storfepriser høsten 2018

Prisløypen for storfe andre halvår 2018 er justert.

  • Mandag 5. november 2018 (uke 45) økes engrosprisen for storfe med kr. 0,70 per kg
  • Mandag 3. desember 2018 (uke 49) økes engrosprisen for storfe med kr. 0,50 per kg.

Prisløypen er justert for å oppnå ett prisuttak som er mer i samsvar med planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Se våre engrospriser her

Allerede varslede endringer høsten 2018

Fatland Kjøttfe-avtale blir redusert til kr. 3,00 pr. kg. i perioden 01.10.18- 30.11.18.
Vekttilleggene Fatland kilo pluss 300 og Fatland kilo pluss 350 blir gjeninnført 17. desember 2018:
Pluss 300 kr. 0,75 pr. kg.
Pluss 350 kr. 1,00 pr. kg.

Vektilleggene Fatland kilo pluss 300 og Fatland kilo pluss 350 oppnår høyeste pris fra 7. januar 2019:

Pluss 300 kr opp kr 0,75 til 1,50 pr. kg.
Pluss 350 kr opp kr 1,00 til 2,00 pr. kg.