Storfe 2017.

Oppdatert prisløype storfe høst 2017

Økning i slaktingen av ung okse de siste månedene gjør det nødvendig å justere prisløypa for storfe.

Mandag 2. oktober (altså i uke 40) reduseres engrosprisen på storfe med kroner 2,00 per kg., mot tidligere varslet kroner 1,50 per kg.

Mandag 4. desember (i uke 49) økes engrosprisen på storfe med kroner 0,70 per kg., mot tidligere varslet kroner 1,00 per kg.
Etter dette forventer vi stabil pris på storfe til godt ut i 2018.
11. sept.
Fatland Ekstra ned kr. 0,90/kg.
18. sept.
Fatland Ekstra ned kr. 0,90/kg
2. okt.
Ned kr. 2,00/kg. Engroprisreduksjon. Omsetningsavgift opp kr 0,50. Total nedgang kr. 2,50/kg.
4. des.
Opp kr. 0,70/kg. Engroprisøkning.