DSC 8567

Forventet prisløype for storfe høsten 2016 og januar 2017

Slik ser prisløypen ut for storfe de neste månedene.

Fra 2. januar 2017 vil ung okse og ung ku får kr. 3,00 i ekstra kvalitetstillegg på klasse O+ og bedre. Dette vil bety at mange storfeprodusenter holder dyrene til over nyttår for å få med seg dette pristillegget. Det er fornuftig for dem som har mulighet til dette.

Mandag 14. november går engrosprisen opp med kr 0,70 pr kg og vi forventer at det samme skjer med avregningsprisen. Fatland vil vi gi et ekstra sesongtillegg på kr. 0,50 fra 28/11 til 31/12.

Dette betyr at alle som har dyr som ikke oppnår klasse O+ bør slakte i desember. Dette er også ønskelig for å kunne gi markedet norsk storfekjøtt til jul og nyttår!
I januar vil vi på våre tre slakterier slakte ca. 1000 storfe pr. uke. Det betyr at slaktingen vil fordeles utover i måneden og dere må melde inn i god tid. Vi forventer en prisløype i januar som gir litt ekstra pris for de som venter med å slakte til slutten av måneden.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en prognose og at det kan komme mindre prisjusteringer.

Husk at Fatland Kjøttfe-tillegget er økt til 4 kr/kg ut året.