DSC 0277 - Kopi (2)

Fatland Angus

Vi tilbyr konkurransedyktige priser også til våre Angus-besetninger.

Fatland er en viktig leverandør av gode kjøttvarer og -råvarer varer, også av Angus. Vi selger i dag Angus-kjøtt til våre samarbeidspartnere og ønsker mer norsk Angus. Vi har et godt marked på Angus-kjøttsorteringer, blant annet til hamburger.

Fatland er opptatt av å tilby de beste leveringsbetingelsene til alle våre produsenter, og er alltid konkurransedyktige på pris! Derfor tilbyr vi nå følgende Fatland Angus-tillegg:

Kr 7,50 pr. kg (1/1-31/7, første halvår),

Kr 4,50 pr. kg (1/8-31/12, andre halvår).

Kalvepris for salg: Stut kr. 1.000, kvige kr. 800, i tillegg per kalv

Pristillegget for Fatland Angus kan bli justert etter sesong og dersom forholdene i markedet tilsier det.

Her kan du se og laste ned Fatland Angus-avtalen
Her finner du følgeseddel som skal sendes med hver kjøttfe-leveranse

Bondens økonomi er viktig

Fatland vil stimulere til en fornuftig produksjon av Angus i de områdene rasen passer bra. Vi har flere bønder som har fjellbeiter, ulendt terreng eller beiter med varierende kvalitet der Angus passer perfekt.

Vi vil alltid ha bondens økonomi i bakhodet når vi gir råd angående rasevalg. Den aller beste økonomien får en produsent av å ha en rase som er tilpasset gårdens ressurser.

Hos noen passer det også bra å bruke Angus som far-rase, for eksempel på kviger for å få en enkel førstekalving.

Kontakt oss gjerne!

Fatland er den største private kjøttleverandøren i Norge, med en omsetning på 4,3 milliarder kroner og 620 ansatte.

Fatland investerer tungt i å øke konkurransekraft, for å gi bonden best mulige vilkår.

Kontaktpersoner for rådgivning på storfeproduksjon i Fatland:

Produsentrådgiver storfe Jæren
Odd Ingebret Paulsen
Mobil 90 10 22 37
Send e-post

Guro Hansen (permisjon)

Livdyrsjef/storferådgiver Jæren
Siv Undem
Mobil 99 71 23 51
Send e-post

Produsentkontakt/livdyr Ølen
Bjørn Magne Stople
Mobil 98 24 22 10
Send e-post

Produsentkontakt/livdyr Oslo
Dag Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post