juni

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.

Bonusark juni2 2017

Last ned her: Bonuser og leveringstillegg, gjeldende fra 22. mai 2017

Endringer

31. juli 2017:
Storfe: Fatland Ekstra storfe-tillegg opp kr. 0,60 per kg (kr. 2,80 per kg. totalt).

26. juni 2017:
Storfe: Fatland Ekstra storfe-tillegg opp kr. 0,60 per kg (kr. 2,20 per kg. totalt).

12. juni 2017:
Storfe: Fatland Ekstra storfe-tillegg opp kr. 0,80 per kg (kr. 1,60 per kg. totalt).

29. mai 2017:
Storfe: Fatland Ekstra storfe-tillegg kr. 0,80 per kg.

Mai 2017:
Nyhet: Fatland Angus: kr. 7,50 pr. kg (1/1-31/7, første halvår), kr. 4,50 pr. kg (1/8-31/12, andre halvår).

1. mars 2017:
Småfe: Elite Pluss-tillegget økes til kr. 5 per kg, klasse R og bedre, fettgruppe 1 + til 3, nedre vektgrense 19,1 kg.

1. januar 2017
Storfe: Kvalitetstillegget (fra staten) er endret til kr. 3 per kg. i klasse O, kr. 7 per kg. for klasse O+ og bedre.

31. oktober 2016
Storfe: Fatland Premium Ku-tillegget reduseres til 1 kr. per kg.

15. august 2016
Storfe: Fatland Ku Total-tillegget økes til 3 kr. per kg. Samtidig endres minste puljertillegg for kalv: 1-7 kalv 100 kr.

3. august 2016
Sesongtillegg lam og sau starter uke 33. Se detaljer bonusark.

30.mars 2016
Gris: Gris Ekstra-tillegget på 70 øre ekstra per kilo gis fra 75-85 kg.

21. mars 2016
Storfe: Fatland kjøttfe-tillegg andre halvår 2016 økes med 1 kr. per kg, til 4 kr.

4. januar 2016
Slaktegris:  Avregningsprisen har økt med kr 1,08 pr kg, inkludert en økt omsetningsavgift på 10 øre. Puljetilleggene er redusert med kr 1,10 pr kg. Det innføres en topp-pris opp til 95,0 kg.
Smågris: Totalprisen er lik, men 40 kr flyttes fra puljetillegg til grunnpris.
Storfe: Kvalitetstillegget (fra staten) er økt fra kr 3,70 til kr 4,00.
Småfe: Tilskudd fra staten som nå vil bli utbetalt via slakteoppgjøret: Slaktet lam klasse O og bedre: kr 250 pr stk
Tillegg for økologiske slakt: kr   20 pr stk
Slaktet kje med slaktevekt over 3,5 kg: kr 150 pr stk

1. januar 2016
Storfe: Fatland Kjøttfe-avtale for første halvår 2016. Ved inngått kjøttfeavtale: kr 4,00 pr kg for klasse R- og bedre (kvige,kastrat, ung okse og ung ku).

31. desember 2015
Fatland Ekstra på storfe faller bort for sesongen.

31. november 2015
Vi øker ekstratillegget på storfe ytterligere for sesongen med 50 øre pr kg.
Dermed er nå Fatland EKSTRA på storfe 1,70 kr pr kg.

23. november 2015
Vi øker ekstratillegget på storfe ytterligere for sesongen med 50 øre pr kg.
Dermed er nå Fatland EKSTRA på storfe 1,20 kr pr kg.

16.november 2015
Fatland EKSTRA på storfe starter for høstsesongen på 70 øre per kilo.

21.september 2015
Vi øker derfor våre vekttillegg på storfeslakt ytterliggere
- Fatland kilo pluss 300 økes fra kr 1,00 per kilo til kr 1,50 per kilo.
- Fatland kilo pluss 350 økes fra kr 1,50 per kilo til kr 2,00 per kilo.

03. august 2015
Fatland EKSTRA tillegget for sesongen faller bort.
Fatland kjøttfe går over i 2 halvår og er nå på kr 3,00 pr kg.
Sesongtillegg lam og sau starter uke 33. Se detaljer bonusark.

06. juli 2015
Fatland EKSTRA reduseres med kr 0,80 pr kg.
Tillegget er nå på kr 1,00 pr kg.

04. mai 2015
Vi øker ekstratillegget på storfe ytterligere for sesongen med 1,00 kr pr kg.
Dermed er nå Fatland EKSTRA på storfe 1,80 kr pr kg.

13. april 2015
Vi øker bonusene på slaktegris:
- Opp 10 øre på alle puljer
- Opp 20 øre på Gris Ekstra (80-90 kg), Gris Ekstra er nå på 70 øre
- Topp pris frem til 106 kg

20. april 2015
Fatland EKSTRA på storfe starter for sommersesongen på 80 øre per kilo.

29. desember 2014
Fatland Ekstra på storfe faller bort for sesongen.

01. desember 2014
Vi øker ekstratillegget på storfe ytterligere for sesongen med 30 øre pr kg.
Dermed er nå Fatland EKSTRA på storfe 1,40 kr pr kg.

24. november 2014
Vi øker ekstratillegget på storfe ytterligere for sesongen med 30 øre pr kg.
Dermed er nå Fatland EKSTRA på storfe 1,10 kr pr kg.

17. november 2014
Vi øker ekstratillegget på storfe ytterligere for sesongen med 50 øre pr kg.
Dermed er nå Fatland EKSTRA på storfe 0,80 kr pr kg.

03. november 2014
Fatland EKSTRA på storfe starter for høstsesongen på 30 øre per kilo.

08. september 2014
Vi fjerner fettgrensene på tilleggene Fatland Premium, Fatland Premium Pluss, Fatland kilo pluss 300, Fatland kilo pluss 350 og Fatland kjøttfe (gjelder ung okse, kvige, kastrat og ung ku).

18. august 2014
Fatland innfører et økt puljetillegg på store puljer med 300-399 og over 400 småfe pr levering.
Forutsetningen er at alt er klart til henting samtidig

01. august 2014
Fatland Ekstra på storfe faller bort for sesongen.
Fatland kjøttfe reduseres med kr. 1,00 pr kg til kr. 3,00 (andre halvår).

21. juli 2014
Vi forbedrer våre puljetillegg, våre Optilam tillegg og vårt Elitelam tillegg!

30. juni 2014
Fatland EKSTRA reduseres med kr. 0,30 pr kg, 30. juni.
Tillegget reduserers ytterligere kr. 0,65 pr kg fra 21. juli.

19. mai 2014
Fatland EKSTRA økes med kr. 0,80 pr kg.
Fatland EKSTRA er nå på kr. 2,35 pr kg.

5. mai 2014
Fatland EKSTRA økes med kr. 0,80 pr kg.
Fatland EKSTRA er nå på kr. 1,55 pr kg.

07. april 2014
Vi øker puljetillegget på smågris med inntil kr 20,- og bonusen på slaktegris med 15 øre.
I tillegg øker vi tillegget på slaktegris med 50 øre for gris slaktet mellom 80 og 90 kg fra 21. april.

31. mars 2014
Fatland EKSTRA starter på kr 0,75 pr kg.

10. februar 2014
Vi endrer kriteriene for å treffe på storfetilleggene og øker fettgrensen på Storfetillegg og Storfetillegg O+ opp til 4-.

27. januar 2014
Vi innfører et nytt tillegg på kvalitets slakt fra KU i klassene R- og R på kr. 2,00 pr kg (Fatland Premium ku).

30. desember 2013:
Ekstratillegget på storfe (ikke ku) faller bort. Fatland Kjøttfe økes med kr. 1,00,- til kr. 4,00,- (første halvår).

09. desember 2013
Ekstratillegget på storfe (ikke ku) øker med kr 0,60 pr kg.
Ekstretillegget er nå på kr 2,00 pr kg.

02. desember 2013
Ekstratillegget på storfe (ikke ku) øker med kr 0,70 pr kg 2. desember.
Ekstratillegget er nå på kr 1,40 pr kg.

25. november 2013
Ekstratillegg på storfe (ikke ku) for sesongen på kr. 0,70 pr kilo.

12. august 2013
Vi øker puljetillegget på våre mest brukte storfe puljer, 6-10 og over 14 per levering med 20 øre pr kg.
Noe av tillegget på Fatland Premium og Fatland Premium pluss er flyttet inn i et tillegg som knyttes opp mot slaktevekten, samtidig så er det lagt på ytterligere på dette nye tillegget. Se bonusark for detaljer.

31. juli 2013
Ekstratillegg på storfe for sesongen faller bort.
Fatland Kjøttfe redusert med kr 1,00 til kr 3,00 (2.halvår).

01. juli 2013
Fatland EKSTRA storfe reduseres med kr 1,60 pr kg.
Samtidig øker avregningsprisen på storfe med kr 1,55 pr kg.

13. mai 2013
Vi øker ekstratillegget på storfe ytterligere for sesongen med kr 1,00 pr kg.
Dermed er nå Fatland EKSTRA storfe på 2,40 kr pr kg.

29. april 2013
Vi øker ekstratillegget på storfe ytterligere for sesongen med 60 øre pr kg.
Dermed er nå Fatland EKSTRA på storfe 1,40 kr pr kg.

15. april 2013
Vi gir et ekstratillegg på storfe for sesongen på 80 øre pr kg