Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Endring av storfepriser sommer/høst 2018

Det skjer mange endringer på storfeprisene fra 2. juli. For deg som bonde er det summen av endringer som bestemmer hva prisen på ditt slakt blir.
Les mer

Avregningspriser storfe

Oppdaterte priser ved levering av storfe til Fatland.
Les mer

Fatland Kjøttfe

Kriterium for kjøttfetillegg.
Les mer

Prisløyper storfe, småfe og gris, 2. halvår 2018

Det er satt opp følgende prisløyper og engrosprisendringer de neste månedene.
Les mer

Nye priser nødslakt Fatland Ølen og Fatland Jæren

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører. Priser oppdatert og gjeldende fra 1. mars 2018
Les mer