Prisløyper storfe, småfe og gris, 2. halvår 2019

Det er satt opp følgende prisløyper og engrosprisendringer de neste månedene.
Les mer

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Avregningspriser storfe

Oppdaterte priser ved levering av storfe til Fatland.
Les mer

Prisløyper storfe, småfe og gris, første halvår 2019

Her finner du prisløyper og varslede endringer i engrospriser og omsetningsavgiften de neste månedene.
Les mer

Fatland Kjøttfe

Kriterium for kjøttfetillegg.
Les mer

Fatland Angus

Vi tilbyr konkurransedyktige priser også til våre Angus-besetninger.
Les mer