Oppdaterte endringer i storfepriser høsten 2018

Prisløypen for storfe andre halvår 2018 er justert.
Les mer

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Avregningspriser storfe

Oppdaterte priser ved levering av storfe til Fatland.
Les mer

Fatland Kjøttfe

Kriterium for kjøttfetillegg.
Les mer

Fortsatt gode Limousin Unik-vilkår

Fri vektgrense på kalv opphører, men det gode pristillegget og alle kriterier for klasse og fett er som tidligere.
Les mer

Priser nødslakt

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører. Priser oppdatert og gjeldende fra 1. mars 2018
Les mer