Salgsvilkår for omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe

Gjeldende salgsvilkår for livdyromsetning gjennom Fatlands selskaper og kanaler.
Les mer

Livkalv

Siste oppdaterte prisliste på livkalv til framfôring, gjeldende fra 29. oktober 2018. Her finner du også egenerklæringsskjema for livdyrsalg.
Les mer

Bransjens anbefalinger vedrørende klauvhelse og livdyrhandel

For å unngå smitte, og samtidig å ivareta en kontrollert livdyrtrafikk, er det laget retningslinjer.
Les mer

Trenger du melkekyr nå?

Fatland Jæren har mange flotte melkekyr innmeldt for salg.
Les mer

Livdyr Fatland

Livdyromsetning er en viktig del av vår virksomhet.
Les mer

Kvalitetskrav til kalv

Krav til Fatland Premium kalv og kjøttfe kalv.
Les mer