Endring i livkalvpris og huskeliste ved omsetning av kalv

Vi ønsker å minne om at alle kalver som blir omsatt som livkalv må være registrert med rett rase og fødselsdato i ku- eller storfekjøttkontrollen.
Les mer

Nybegynnerkurs i klauskjæring

Det arrangeres nybegynnerkurs i klauvskjæring på Jønsberg videregående skole i Hedmark 23. -25. september.
Les mer

Salgsvilkår for omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe

Gjeldende salgsvilkår for livdyromsetning gjennom Fatlands selskaper og kanaler.
Les mer

Nye helsekrav ved livdyromsetning av storfe

Det omsettes ca. 100. 000 storfe i Norge hvert år. Potensialet for smittespredning med livdyr er derfor stort.
Les mer

Kvalitetskrav til kalv

Krav til Fatland Premium kalv, Fatland Kjøttfe kalv og Fatland vekttillegg
Les mer

Livkalv

Siste oppdaterte prisliste på livkalv til framfôring, gjeldende fra 20. mai 2019. Her finner du også egenerklæringsskjema for livdyrsalg.
Les mer