DSC 4941

Prisprognose storfe første halvår 2018

Slik ser prisløypen ut for storfe de første månedene i 2018.

Fra dato Engrosprisendring Endring i omsetningsavgift Fatland Ekstra-tillegg Prognose total prisendring
1. januar 2018 Opp kr 0,70 per kg. Reduseres kr 0,40 per kg. Opp kr 1,10 per kg.
26. februar 2018 Ned kr 0,70 per kg. Økes kr 0,80 per kg. Ned kr 1,50 per kg.
2. april 2018 Opp kr 1,50 per kg. Opp kr 1,50 per kg.
16. april 2018 Opp kr 0,80 per kg. Opp kr 0,70 per kg. Opp kr 1,50 per kg.
30. april 2018 Reduseres kr 0,50 per kg. Opp kr 0,80 per kg. Opp kr 1,30 per kg.

Prisene reduseres ved telledato 1. mars 2018. Etter påske øker prisene til høyeste prisnivå. Dette nivået vil holdes gjennom mai og juni.

Fatland Ekstra-tillegget på kr. 1,50 pr. kg faller bort fra 2. juli 2018.

Prisen over sommeren forventes å være stabil med en prisnedtrapping fram mot telledato 1. oktober. Nedtrapping og priser for høsten 2018 forventes å være klart i mai.