Okse

Invitasjon: Informasjonsmøter om smitteforebygging

Veterinærer i Tine Rådgiving Hordaland & Ryfylke holder informasjonsmøter om smitteforebygging.