Limousin

Fortsatt gode Limousin Unik-vilkår

Fri vektgrense på kalv opphører, men det gode pristillegget og alle kriterier for klasse og fett er som tidligere.

Fri vektgrense for Limousin Kalv Unik har vært en prøveordning og etter en evaluering og totalvurdering ser vi at slaktevektene har eskalert veldig raskt. Dette gjør at stykningsdelene blir store, og blir for like ung okse. En vektgrense på maksimalt 290 kg. for kalv blir derfor innført fra 1. januar 2018. Vi oppfordrer imidlertid til å slakte på maksimalt 270 kg og derfor utbetales LUN-tillegget opp til 270 kg.

Alle kriterier for klasse og fett blir uendret, inkludert størrelsen på det gode pristillegget for Limousin Unik.

Hva er Limousin Unik?

Limousin Unik Norge (LUN) er en egen organisasjon som gjennom mange år har samarbeidet med Fatland om å stimulere til renraset kvalitetsproduksjon på Limousin. Dette gjennomføres ved å ha en egen leveranseordning på rasen med en definert kvalitetsvurdering.

LUNs prisløype

Mål: Skal stimulere til renraset kvalitetsproduksjon

Virkemiddel:

 • Europ-klassene avspeiles i avregningsprisene
 • Kvalitetstillegg
 • Kjøttfetillegg
 • Fettklasser
 • Kvalitetstrekk
 • Definert kvalitetsvurdering


Kriterier for å være LUN-leverandør hos Fatland

 • Dere må være medlem i Limousin Unik Norge (kontakt daglig leder leder Aud Vedal Sandnes, Brønnøysund, tlf. 41 61 08 42).
 • Produsent må være totalleverandør hos Fatland.
 • Følgeseddel skal følge slakt fra gård til slakteri.
 • Driften skal være KSL-godkjent.
 • Alle dyr skal meldes inn med individnummer.
 • Innmeldingsfrister: 3 ukers avtaleinnmelding for Okse Unik, 5 ukers avtaleinnmelding for Kalv Unik.

Okse Unik (ung okse, kvige)

 • Vanlig avtaleinnmelding senest 3 uker før slakting.
 • Rasekrav: 75 % limousin.
 • Klassekrav: U- og opp.
 • Fettklasse: Inntil kl. 3.
 • Slaktevekt: Max 430 kg.
 • Merpris LUN: 5,- pr kg.

Kalv Unik (ung okse, kvige)

 • Avtaleinnmelding senest 5 uker før slakting.
 • Rasekrav: 75 % limousin.
 • Klassekrav: R og opp.
 • Fettklasse: Inntil kl 3+.
 • Vektgrense: Maksimalt 290 kg. LUN-tillegget gis for kalver opp til 270 kg.
 • Slaktetidspunkt: Ung okse max 333 dager (før 11 mnd), ung kvige max 398 dager.
 • Merpris LUN: 13,50,- pr kg.
 • Krav om raserenhet, slaktekvalitet og pristillegg.
 • Følgeseddel som skal være med LUN-dyrene til slakteriet.

Krav om raserenhet, slaktekvalitet og pristillegg
Følgeseddel som skal være med LUN-dyrene til slakteriet

Kontaktperson i LUN
Daglig leder Aud Vedal Sandnes, Brønnøysund
Tlf. 41 61 08 42
Send e-post

Kontaktperson i Fatland
Storferådgiver Odd Ingebret Paulsen
Mobil 90 10 22 37
Send e-post