DSC 4771

Rådgivning småfe

Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.

Vi vil gjerne være til hjelp for bedre produksjon og resultater.

Kontakt oss for hjelp med
• Drift og stell
• Produksjonsplanlegging
• Økonomi
• Bygg og husutnyttelse

Fatland Jæren
Produsentkontakt Odd Ingebret Paulsen
Mobil 90 10 22 37
Send e-post

Fatland Ølen
Produsentkontakt Bjørn Magne Stople
Mobil 98 24 22 10
Send e-post


Hilde Kalleklev Håland (permisjon)

Fatland Oslo
Produsentkontakt Dag Erik Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post

Sauekontrollen

Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting.

Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Det er i dag over 5.000 medlemmer i Sauekontrollen.

Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter. Du kan velge om du vil registrere dine da selv, eller la en slakterirådgiver registrere for deg.

Kontakt Gerd Skjoldal
Mobil 95 89 63 34
Send e-post