DSC 4771

Rådgivning småfe

Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.

Vi vil gjerne være til hjelp for bedre produksjon og resultater.
Kontakt oss for hjelp med

• Sauekontrollen
• Drift og stell
• Produksjonsplanlegging
• Økonomi
• Bygg og husutnyttelse

Fatland Jæren
Berit Pettersen
Mobil 95 20 03 40
Send e-post

Fatland Ølen
Hilde Kalleklev Håland
Mobil 98 24 22 14
Send e-post

Fatland Oslo
Berit Pettersen
Mobil 95 20 03 40
Send e-post