DSC 4771

Rådgivning småfe

Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.

Vi vil gjerne være til hjelp for bedre produksjon og resultater.
Kontakt oss for hjelp med

• Sauekontrollen
• Drift og stell
• Produksjonsplanlegging
• Økonomi
• Bygg og husutnyttelse

Fatland Jæren
Arnhild Skjørestad
Mobil 90 79 63 83
Send e-post

Fatland Ølen
Arnhild Skjørestad
Mobil 90 79 63 83
Send e-post


Hilde Kalleklev Håland (permisjon)

Fatland Oslo
Arnhild Skjørestad
Mobil 90 79 63 83
Send e-post