Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.

Lamming: Hardt arbeid gir resultater

Lamminga er en viktig tid i saueholdet der sauebonden har en unik mulighet å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.

Sauekontrollen - et godt verktøy fra fødsel til slakting

Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting.

Hygiene- og sykdomskoder på slakt

Hvilke koder brukes når?

Rådgivning småfe

Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.