Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.
Les mer

Rådgivning småfe

Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.
Les mer

Sauekontrollen - et godt verktøy fra fødsel til slakting

Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting.
Les mer

Hygiene- og sykdomskoder på slakt

Hvilke koder brukes når?
Les mer