Småfe 2017

Prisprognose tidliglam 2019

Prisprognosen for tidliglam våren 2019 er klar.

For å sikre flest mulig videreforedlingsmuligheter for lammene, ønsker vi at flest mulig produsenter holder lammene litt lenger før slakting, slik at slaktevekten er noe høyere.

Her er årets prisprognose for avregningspris lam klasse R:

Uke 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Fra dato 15. apr. 22. apr. 29. apr. 06. mai 13. mai 20. mai 27.mai 03. juni 10. juni 17. juni 24. juni
Klasse R kr.55,00 kr.55,00 kr.55,00 kr.55,00 kr.55,00 kr.55,00 kr.54,00 kr.53,00 kr.53,00 kr.53,00 kr.53,00

Prisene er inkludert grunntilskudd og vektgrensen er 13,1 til 23,0 kg i perioden fra 15. april til 24. mai.

Fra 27. mai til 28. juni er topp-pris fra 16,1 kg., og - 3 kr./kg. fra 13,1 til 16,0 kg.

Lam under 13,1 kg mister grunntilskuddet og betales med 10 kr./kg. lavere pris enn lam over 13,1 kg.

I tillegg kommer kvalitetstilskuddene Elitelam (+ kr 3,00 pr kg, i klasse O+ og bedre, fettgruppe 1 + til 3, nedre vektgrense 15,1 kg.) og Elitelam Pluss (+ kr 5,00 pr kg, i klasse R og bedre, fettgruppe 1 + til 3, nedre vektgrense 17,1 kg.)

Til tillegg kommer også distriktstilskudd og puljetillegg, minus omsetningsavgift.

Fatland kan flytte lammene inntil 1 slakteuke for salget.

Lammeslakttilskudd på 450,- kommer på alle lam klasse O+, eller bedre, også tidliglam.

Ull er inkludert i prisen på tidliglam.