DSC 7969

Prisløype småfe 1. halvår 2018

Slik ser prisløypen ut for småfe de første månedene i 2018.

Prisløype lam

Dato Årsak Endring
1. januar 2018 Økt engrospris Opp kr. 2,00 per kg.
15. januar 2018 Økt engrospris Opp kr. 1,50 per kg.
5. februar 2018 Økt grunntilskudd Opp kr. 0,90 per kg.

Prisløype sau

Dato Årsak Endring
1. januar 2018 Redusert engrospris Ned kr. 1,00 per kg.
5. februar 2918 Økt grunntilskudd Opp kr. 1,00 per kg.


Vær:
Grunntilskudd øker med kr. 5,00 per kg. fra 26. februar 2018.

Lammetilskuddet 2018

Fra og med 1. januar 2018 er lammeslakttilskuddet, kvalitet O+ eller bedre, på 500 kr. per lam.

Ved søknadsfrist 1. mars telles sau født foregående år, eller tidligere, som sau.

Viktig! Lammetilskuddet utbetales ikke for lam som er født foregående år, og som slaktes fra og med 1. mars!