Nødslakt

Nødslakt

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører.

Nødslakt Oslo
Mobil 976 92 653

Nødslakt Jæren
Mobil 913 51 804

Nødslakt Ølen
Mobil 982 42 200

Nødslakt Bergen
Mobil 958 07 095

Priser nødslakt Fatland Jæren og Fatland Ølen

Innmelding før kl. 11:00 på hverdager: Det trekkes 20 % av slakteverdien, minimum kr. 400.-
Innmelding etter kl. 11:00 på hverdager: Det trekkes kr. 1100,- + 20 % av slakteverdien, minimum kr. 400.-
(Dette gjøres etter 11:00 og i helger/helligdager.)
Attest fra veterinær må foreligge ved innmelding. Hvis nødslaktet ikke kan hentes før senere på dagen i påvente av veterinærattest, vil nødslaktgebyret på kr 1100,- påløpe.
Hvis dere tar dyret i retur vil det ikke trekkes 20 % av slakteverdien.

Priser nødslakt Fatland Oslo

Det trekkes 20 % av slakteverdien for storfe og 30 % for purker.
Ved innmelding før kl. 11:00 trekkes det kr. 2200,- + % av slakteverdien.
Ved innmelding etter kl. 11:00 på hverdager trekkes det kr. 2500,- + % av slakteverdien.
I helger/helligdager trekkes det kr. 2800,- + % av slakteverdien.