18835913 1712592942098932 4141997030705519125 n

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2018

Butikkene og restaurantene ønsker enda mer kvalitetskjøtt av lam og sau. Fatland legger opp til en prisløype som både premierer kvalitet og levering når etterspørselen er på topp.

Fatland jobber intenst sammen med kjedene og industrikundene på å markedsføre og selge velsmakende, norsk lammekjøtt! Det er viktig at vi får årets høstlam inn til slakt når kjedene har sine store salgskampanjer.

Vi hever ekstrabonusen ved slakting i uke 34 og 35 (20. august t.o.m. 31. august 2018) for å kunne tilby markedet kjøttvarene som er etterspurt.

Årets grovfôr-situasjon over store deler av landet er alvorlig. Som et konkret tiltak for å bidra i en vanskelig situasjon, endrer vi den nedre vektgrensen for Fatland Elitelam-tillegget på 3,00 kr./kg, fra 16,1 kg til 15,1 kg. Dette gjør vi fordi vi antar at færre bønder har anledning til å holde lammene på heimebeite før slakting i år.

Fatland – best på pris og service hele året!

Sesong-tillegg småfe høsten 2018

Uke 32 34 35 36 37 38 39
Sesong-tillegg (kr./kg.) 2,00 3,00 3,00 2,50 2.50 2,00 1,00

Puljetillegg småfe høsten 2018

Pulje 1-19 20-29 30-49 50-79 80-99 100-149 150-199 >200
Puljetillegg (kr./kg) 0,70 1,00 1,60 2,00 2,50 3,50 4,10 4,30

Kvalitetstillegg småfe høsten 2018

Elitelam: + kr 3,00/kg. i kl. O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 15,1 kg.

Elitelam Pluss: + kr 5,00 /kg i kl. R og bedre, fettgruppe. 1+ til 3, nedre vektgrense 17,1 kg. (Siste slaktedato for Elitelam Pluss er 28. oktober 2018).

Optilam-tillegg (for hele året)

1.000 til 1.999 kg /år kr 0,60 /kg
2.000 til 2.999 kg /år kr 1,10 /kg
3.000 til 3.999 kg /år kr 1,40 /kg
4.000 til 4.999 kg /år kr 1,70 /kg
5.000 til 5.999 kg /år kr 2,00 /kg
Over 6.000 kg/år kr 2,10 /kg


Fatlands prisprognose på småfe høsten 2018

Vi har laget en prisløype på lam, ung sau og sau for høsten 2018. Disse prisene gjelder lam 16,1-25 kg i klasse R, puljetillegg på 200-299 småfe, og inkluderer grunntilskudd og Optilam-tillegg > 6000 kg.

Villsaukampanje

Villsau i kategorien ung sau over 11,1 kg. ,i klasse O-, og bedre, betales med kr 30,0 ekstra pr kg i august. Meld inn i god tid! Her vil vi slakte mest i uke 33 og 34.

Tørre og rene dyr med elektroniske merker – bedre betalt for ulla

Sau og lam må være tørre ved levering til slakteriet. Levering av våte dyr kan medføre trekk på ulla. Derfor dyrene inn dagen før levering for å bli tørre. Vennligst vær nøye med dette!

Småfe uten elektronisk øremerke vil ikke kunne få ulloppgjør. Dette skyldes at vi i år vil gå over til å veie og klassifisere hver fell, og registrerer individet med lesestav på det elektroniske merket. Dette vil også gi bedre informasjon til avlsarbeidet ditt!

Lever den ulla dere klipper hjemme til Fatland Ull i Ølen (53 77 55 00), Hommersåk (51 66 93 93) og Oslo (99 03 19 96).

Det bør vel heller stå SMS tirsdag uken før ønsket leveringsuke i stedet for en uke før levering. Dette pga innmelding til MT og slakteplanleggging uken før

Innmelding - rett antall i god tid

I sesongen vil det oppstå noe kø på telefonen. Bruk innmeldingen på vår slakteweb, eller send innmelding på SMS senest tirsdag uken før ønsket leveringsuke. Bruker du slakteweben får du slakteopplysningene på skjermen rett etter slakting!

SMS-nummer til slakteriene er:

Ølen 98242202, Jæren 97472290 og Oslo 97692651

Skriv: «antall lam, antall sau + dato. Leverandørnr.og navn», Skriv f.eks. følgende: «63 lam, 6 sau onsdag 28 august. 53779 Per Sauebonde»

Egentransport av dyrene til slakteriet, søndagslevering til Fatland Ølen

Søndagslevering til Fatland Ølen gir deg pristillegg som tilsvarer pulje på over 200, uansett antall dyr levert. Ønsker du å levere slakt på søndager i sesongen skal dyrene være innmeldt innen torsdagen før. Første søndagslevering er søndag 26. august 2018.

Retur av slakt og skinn – bruk skjema og merker

Vi vil at dere skal bruke skjema for «Detalj om retur». Dette kan du hente direkte herfra. Sjåførene har også dette skjema i bilen, men vi vil at dere skal fylle det ut før sjåføren kommer!

Vi har merker på innmeldingskontorene til retur av skinn og dyr. Vi kan sende til dere, eller dere kan få av sjåførene. Viktig av dere setter klypene godt i før sjåføren kommer, slik at alt er klart. Skriv også opp øyrenummer på en lapp om hva som skal i retur og hvilke skinn som skal til garving. Satsene for leieslakting finner du her.

Fatland – det lønner seg!

Fatland betaler best for kvalitetslammene, og vi trenger lammene dine. Vi har gode avtaler med salg av lammekjøtt og ønsker enda flere som velger Fatland.  Hjelp oss med å skaffe flere leverandører. Avtal med naboene dine om at dere leverer sammen til Fatland.

Husk KSL!

Husk å sjekke at du har KSL i orden før lammesesongen starter!

Fatland leverer mange gode produkter som selges med «Nyt Norge»-merke. Matmerk stiller  krav om at alle produkter som skal merkes med «Nyt Norge» kommer fra produsenter med godkjent KSL-status.

Det er derfor veldig viktig at alle går inn på sin KSL-side via matmerk.no og sjekker sin status på KSL.

Her kan du se når du utførte siste egenrevisjon, og om du har lukket alle avvik fra en ekstern revisjon.

Egenrevisjon kan ikke være eldre enn 12 måneder.

Kjøttprodusenter som ikke følger opp internkontrollsystemet KSL, eller har avvik, blir trukket 20 prosent i oppgjørspris når de leverer dyr til samtlige norske slakterier.

Dersom du syns egenrevisjon eller lukking av avvik er vanskelig, så hjelper vi deg!

Ta gjerne kontakt med våre gode rådgivere

Odd Ingebret Paulsen på e-post eller tlf. 90 10 22 37, Tore Oftedal på e-post eller tlf. 96 94 61 81, for sauekontrollen Gerd Skjoldal e-post eller tlf. 95 89 63 34.

Vi gleder oss til et godt samarbeid også i årets travle høstsesong!