DSC 4793

Oversikt: Småfe ønskes kjøpt og solgt

Dyr til salgs eller ønskes kjøpt.

Her vil du finne oversikt på småfe som ønskes kjøpt og/eller solgt. Fatland bruker rettledende livdyrpriser fra Norsk Sau og Geit som grunnlag.

Til salgs

Om lag 120 NKS sau til sals.
Fyresdal, Gunnar K. Veum, tlf. 975 84 924.

25 sau og 16 saulam til salgs. Blanding av NKS/Texel, noen Cha/Texel.
Sola, Charlotte Johannessen, tlf. 412 05 327

30 sau og 35 lam, kryssningar mellom villsau og svartfjes, til sals.
Hauge i Dalane, Svein Andersen, tlf. 414 37 727

15 NKS-sau m/lam til salgs
Sveio, Tone Nessa, tlf. 952 99 490

30 drektige gimmer til salgs, Norsk Kvit

Tau, Olav Kjelsnes, tlf. 932 06 265

Pelssau-vær, to år gammel, selges
Sandnes, Tor Martin Haga, tlf. 951 60 403

Rundt 20 villsaulam til salgs
Etne, Geir Handeland, tlf. 474 68 074

11 sauer (NKS) og 9 farga spælsauer til salgs
Akershus, Geir Ola Disserud, tlf. 414 44 260

Suffolkvær, tre år gammel, til salgs
Bjerkreim, Knut Vikeså, tlf. 908 87 531

7 saulam og 10 gimrer, NKS, til salgs
Klepp, Pål Anda, tlf. 907 50 108

Saulam og kåra værlam, farga spel, selges
Saulam har både kåra far, farfar og morfar. Sola, Enok-Mikael Rege, tlf. 924 29 296

To kåra værer, ett lam og en risbit, alle svartfjes, til salgs
Rennesøy, Knut Bru, 908 59 542

60 voksne villsauer og to villsau-værer selges
Røyksund, Bjørg Solberg, tlf. 992 23 959

Indeksverar til salgs
Visast 21.10. kl. 11.00. Sveio Veraring v/Olav Håvardsholm, tlf. 905 12 344

Blæsete risbitvær, kåra i 2016, til salgs
Fint blæsete. Tysvær, Ole Jonny Espevold, tlf. 906 06 559

Suffolk-værlam etter kåra far til salgs
Hauge i Dalane, tlf. 470 25 350, Øyvind Omdal.

Fem stk. granska pelsværer til salgs
Fra avlsbesetning tilknyttet Bjerkreim veraring Rogaland sør. Kåringsnummer 201641239, 201641312, 201641313, 201641315, 201540187.
Bjerkreim, Ernst Herredsvela, tlf. 450 34 830.

NKS 14 søyer og 7 saulam til salgs
Klepp/Bore, tlf. 924 56 677, Grete Sele

25 ungsauer og saulam av NKS til salgs
Radøy,  Johannes Kartveit,  tlf. 91 57 65 96


Ønskes kjøpt

5 villsauværer ønskes kjøpt
Sveio, Odd Eivind Knutsen, tlf. 91 39 52 26

30-40 drektige sauer ønskes kjøpt
Torvastad, Karmøy, Bjørn Håkon Våge Boltfjord, tlf. 98 61 54 87

Dverggeit-bukk ønskes kjøpt
Voss, Anny Marit Bjørnetun Voss, tlf. 90 88 59 00

5-10 saulam (spel) ønskes kjøpt
Valevåg, tlf. 414 82 328, Esther Jebelli

10-15 stk. NKS-sauer og -gimmere ønskes kjøpt
Vikebygd, tlf. 975 82 733, Alfred Trovåg

Texelvær ønskes kjøpt
Tysvær,  tlf. 918 62 458, Gunnar Nilsen

Verlam av Rygja og Pels ønskes kjøpt
Eikemo, tlf. 53 75 42 23, Geir Arne Eikemo

Ønsker å kjøpe saulam evt vaksne sauer NKS/Texel, ca. 40 stk.
Sveio, tlf. 922 47 222, Steinar Vikse

Svartfjes vær ønskes kjøpt
Rennesøy, tlf. 926 04 674, Leiv Hummervoll

NKS-søyer/saulam ønskes kjøpt
Akershus, tlf. 414 44 260, Geir Ola Disserud

Svartfjes saulam ønskes kjøpt
Nedre Vats, tlf. 464 15 930, Harald Dale

Værlam/voksen vær ønskes kjøpt. Texel, sjeviot, rygja, NKS og suffolk kan være interessant
Haugesund, Simon Kristian Simonsen, tlf. 926 95 911

Pelssau, både sau og vær, ønskes kjøpt
Kvinnherad, Tina Rosvold Eik, tlf. 98 89 23 00

Vær av rasen Oxford Down ønskes kjøpt
Undheim, Karleif Bore,  tlf. 90 20 99 40
Ønsker å kjøpe vær av texel og NKS
4272 Sandve, Karmøy, Dagfinn Knutsen, tlf. 90 79 06 39
10-15 Blæs saulam ønskes kjøpt høsten 2017
Årdal i Ryfylke, Vidar Andrè Kaltveit. Tlf: 47 63 83 63
Siden oppdateres fortløpende

Vi minner om Mattilsynet sine forskrifter om flytting av småfe over fylkesgrensene og overføring av hunndyr mellom besetninger.

Livdyrkontakter småfe:

Odd Ingebret Paulsen, Fatland Jæren
Mobil 90 10 22 37
Send e-post

Bjørn Magne Stople, Fatland Ølen
Tlf: 982 42 210
Send-epost

Produsentkontakt Dag Erik Bråthen, Fatland Oslo
Mobil 95 12 86 15
Send e-post