DSC 4793

Oversikt: Småfe ønskes kjøpt og solgt

Dyr til salgs eller ønskes kjøpt.

10-15 Blæs saulam ønskes kjøpt høsten 2017
Årdal i Ryfylke, Vidar Andrè Kaltveit. Tlf: 47 63 83 63


Her vil du finne oversikt på småfe som ønskes kjøpt og/eller solgt.
Fatland bruker rettledende livdyrpriser fra Norsk Sau og Geit som grunnlag.
Siden oppdateres fortløpende
Vi minner om Mattilsynet sine forskrifter om flytting av småfe over fylkesgrensene og overføring av hunndyr mellom besetninger.
Livdyrkontakter småfe:
Hilde Håland, Fatland Ølen
Tlf: 982 42 214 eller epost
Arnhild Skjørestad, Fatland Jæren
Tlf: 907 96 383 eller epost