SEPTEMBER

Oppdatert prisløype småfe vinteren 2016

Slik ser prisprognosene for småfe ut de neste månedene.

Sau

Samlet legges det opp til prisnivå for sau på 3 kr. per kg under nivået i andre halvår 2016. Følgende endringer i engrospris per kg. gjelder for første halvår 2017:
2. januar
ned kr 8,00 per kg.
16. januar
opp kr 1,50 per kg.
23. januar
opp kr 1,50 per kg.
30. januar
opp kr 1,00 per kg.
13. februar
opp kr 1,00 per kg.

Lam

For første halvår 2017 er det i markedet planlagt en gjennomsnittlig engrospris på lam på 64,60 kr. per kg. Dette er en reduksjon på 3 kr. fra andre halvår 2016 og 5 kr. lavere enn i første halvår 2016.

2. januar
ned kr 3,00 per kg.
6. februar
opp kr 2,00 per kg.
20. februar
opp kr 2,00 per kg.
6. mars
opp kr 2,00 per kg.
Når det gjelder avregningspris til produsent spiller også endringer i grunntilskudd inn. Det er Nortura som foreslår satser for grunntilskudd ovenfor avtalepartene. Grunntilskudd kan du lese mer om her.