Småfe 2017

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2017

Salget av ferskt lammekjøtt i starten av sesongen er viktig. Fatland legger opp en prisløype som både premierer kvalitet, og levering når salget er på topp.

Fatland jobber intenst sammen med kjedene og industrikundene på å markedsføre norsk lammekjøtt!

Godt salg av gode slakt – derfor premierer vi deg!

Det er viktig at vi samarbeider om å få lammene inn til slakt når kjedene har sine kampanjer. Vi vet at salget av lammekjøtt går ned i oktober. For å unngå unødvendig nedfrysning av norsk råvare vil vi oppfordre til mest mulig slakting innen den tid.

Fatland – best på pris og service hele året!

SMÅFE

Pulje

1-19

20 - 29

30 - 49

50 - 79

80 - 99

100-149

150-199

200-299

> 300

Puljetillegg

Kr. pr. kg

0,70

1,00

1,60

2,00

2,50

3,50

4,10

4,20

4,50

Kvalitetstillegg

I år betaler vi Elite Pluss på lam fra 17,1 kg, og det betyr at mange flere kan oppnå høyeste pris!

Elitelam PLUSS: + kr 5,00 /kg i kl. R og bedre, fettgruppe. 1+ til 3, nedre vektgrense 17,1 kg. (Siste mulighet for levering av Elite+ er 27. oktober 2017).

EliteLAM: + kr 3,00 /kg i kl. O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 16,1 kg

Fatland har meget gode bonuser på lam, og vil i tillegg premiere levering av lam fra uke 34 til og med uke 39 og ung sau/sau i uke 46-48.

Sesong-tillegget

Uke

LAM, kr./kg.

SAU, kr./kg.

34-35

2,50

36-37

2,00

38

1,50

39

1,00

46-48

1,00

Optilam-tillegg (for hele året)

1.000 til 1.999 kg /år kr 0,60 /kg
2.000 til 2.999 kg /år kr 1,10 /kg
3.000 til 3.999 kg /år kr 1,40 /kg
4.000 til 4.999 kg /år kr 1,70 /kg
5.000 til 5.999 kg /år kr 2,00 /kg
Over 6.000 kg/år kr 2,10 /kg

Fatlands prisprognose på småfe høsten 2017

Vi har laget en prisløype på lam, ung sau og sau for høsten. Disse prisene gjelder lam 17,1-25 kg i klasse R, puljetillegg på 200-299 småfe, og inkluderer grunntilskudd og Optilam-tillegg > 6000 kg.

Prognose lam høsten 2017

Villsaukampanje

Villsau i kategorien ung sau over 11,1 kg. ,i klasse O-, og bedre, betales med kr 30,0 ekstra pr kg i august. Meld inn i god tid! Her vil vi slakte mest fra 21-25. august!

Tørre og rene dyr med elektroniske merker – bedre betalt for ulla

Sau og lam må være tørre ved levering til slakteriet. Levering av våte dyr kan medføre trekk på ulla. Derfor dyrene inn dagen før levering for å bli tørre. Vennligst vær nøye med dette!

Småfe uten elektronisk øremerke vil ikke kunne få ulloppgjør. Dette skyldes at vi i år vil gå over til å veie og klassifisere hver fell, og registrerer individet med lesestav på det elektroniske merket. Dette vil også gi bedre informasjon til avlsarbeidet ditt!

Lever den ulla dere klipper hjemme til Fatland Ull i Ølen (53 77 55 00) eller Hommersåk (51 66 93 93).

Innmelding - rett antall i god tid

I sesongen vil det oppstå noe kø på telefonen. Bruk innmeldingen på vår slakteweb (https://slakteweb.fatland.no), eller send innmelding på SMS én uke før ønsket levering. Bruker du slakteweben får du slakteopplysningene på skjermen rett etter slakting!

SMS-nummer til slakteriene er:

Ølen 98242202, Jæren 97472290 og Oslo 97692651

Skriv: «antall lam, antall sau + dato. Leverandørnr.og navn», Skriv f.eks. følgende: «63 lam, 6 sau onsdag 28 august. 53779 Per Sauebonde»

Egentransport av dyrene til slakteriet, søndagslevering til Fatland Ølen

Søndagslevering til Fatland Ølen gir deg pristillegg som tilsvarer pulje på 200-299 uansett antall dyr levert. Ønsker du å levere slakt på søndager i sesongen skal dyrene være innmeldt innen torsdagen før. Første søndagslevering er søndag 20. aug.2017

Retur av slakt og skinn bruk skjema og merker

Vi vil at dere skal bruke skjema for «Detalj om retur». Dette kan dere hente direkte herfra. Sjåførene har også dette skjema i bilen, men vi vil at dere skal fylle det ut før sjåføren kommer! Sett inn merker sammen med sjåføren på dyr og skinn som skal i retur. Satsene for leieslakting finner du her.

Fatland – det lønner seg!

Fatland betaler best for kvalitetslammene, og vi trenger lammene dine. Vi har gode avtaler med salg av lammekjøtt og ønsker enda flere som velger Fatland.  Hjelp oss med å skaffe flere leverandører. Avtal med naboene dine om at dere leverer sammen til Fatland.

Husk å sjekke at du har KSL i orden før lammesesongen starter!

Fatland leverer mange gode produkter som selges med «Nyt Norge»-merke. Matmerk har nå stilt krav om at alle produkter som skal merkes med «Nyt Norge» kommer fra produsenter med godkjent KSL-status.

Det er derfor veldig viktig at alle går inn på sin KSL-side via matmerk.no og sjekker sin status på KSL.

Her kan du se når du utførte siste egenrevisjon, og om du har lukket alle avvik fra en ekstern revisjon.

Egenrevisjon kan ikke være eldre enn 12 måneder.

Alle aktører i kjøttbransjen trekker 3 kr per kg dersom det leveres slakt fra en gård uten godkjent KSL.

På sikt kan dette trekket bli større, derfor oppfordrer vi alle våre produsenter om å ha KSL i orden!

Dersom du syns egenrevisjon eller lukking av avvik er vanskelig, så hjelper vi deg!

Ta gjerne kontakt med våre gode rådgivere:

Arnhild Skjørestad på e-post, eller tlf. 90 79 63 83, for sauekontrollen Gerd Skjoldal e-post , tlf. 95 89 63 34.

Hilde Kalleklev Håland starter mammapermisjon i høst.

Vi gleder oss til et godt samarbeid i den travle høstsesongen!