Vær smart - bruk elektroniske øremerker!

Det er viktig at all sau og lam blir merket elektronisk, slik at du får rett oppgjør.

02. juli 2017

Nå skal Berit ligge i lyngen

Berit Pettersen pensjonerer seg og Arnhild Skjørestad overtar som produsent- og Sauekontrollen-kontakt.

01. juni 2017

Kopplam – korleis lukkast?

Det krev mykje arbeid og faste rutinar for å tjene pengar på overskotslam, men det er utan tvil eit potensiale i sluttmarkedet som kan gagne både slakteri og produsent.

01. mai 2017

Lamming: Hardt arbeid gir resultater

Lamminga er en viktig tid i saueholdet der sauebonden har en unik mulighet å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.

30. mars 2017

Slakting påsken 2017

Slik er planen for slakting før og etter påskehøytiden.

28. mars 2017

Prisprognose tidliglam 2017

Prisprognosen for tidliglam våren 2017 er klar.

23. mars 2017