Lamming: Hardt arbeid gir resultater

Lamminga er en viktig tid i saueholdet der sauebonden har en unik mulighet å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.

30. mars 2017

Slakting påsken 2017

Slik er planen for slakting før og etter påskehøytiden.

28. mars 2017

Prisprognose årslam 2017

Prisprognosen for tidliglam/årslam våren 2017 er klar.

23. mars 2017

Slakteuker småfe Fatland Jæren

Ved Fatland Jæren blir det de neste ukene i 2017 slaktet lam/sau følgende uker.

24. januar 2017

Vent med returskinn

Sau og fjorlam slaktet nå egner seg dessverre dårlig som skinn.

19. januar 2017

Ny, oppdatert slakteweb

Slik gjør du for å enkelt melde inn slakt på nett.

17. januar 2017