Huskeliste småfeslakting 2017

07. september 2017
De neste ukene blir det daglig klippet og slaktet 3.000 småfe ved Fatlands anlegg. Slik bidrar du til korrekt oppgjør og at vi kan være effektive og svært konkurransedyktige på priser og vilkår.
Les mer

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2017

31. juli 2017
Salget av ferskt lammekjøtt i starten av sesongen er viktig. Fatland legger opp en prisløype som både premierer kvalitet, og levering når salget er på topp.
Les mer

Vær smart - bruk elektroniske øremerker!

02. juli 2017
Det er viktig at all sau og lam blir merket elektronisk, slik at du får rett oppgjør.
Les mer

Nå skal Berit ligge i lyngen

01. juni 2017
Berit Pettersen pensjonerer seg og Arnhild Skjørestad overtar som produsent- og Sauekontrollen-kontakt.
Les mer

Kopplam – korleis lukkast?

01. mai 2017
Det krev mykje arbeid og faste rutinar for å tjene pengar på overskotslam, men det er utan tvil eit potensiale i sluttmarkedet som kan gagne både slakteri og produsent.
Les mer

Lamming: Hardt arbeid gir resultater

30. mars 2017
Lamminga er en viktig tid i saueholdet der sauebonden har en unik mulighet å gi sau og lam den beste starten for resten av sesongen.
Les mer