Avregningspriser gris

Oppdaterte priser for levering til Fatland.
Les mer

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Optigris-avtalen

Har du lyst på bedre grisebonus?
Les mer

Nødslakt

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører.
Les mer