Prisendring gris

For å bedre markedsbalansen er det ønskelig med noe lettere gris.
Les mer

Avregningspriser gris

Oppdaterte priser for levering til Fatland.
Les mer

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Optigris-avtalen

Har du lyst på bedre grisebonus?
Les mer

Nødslakt

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører.
Les mer