Avregningspriser gris

Oppdaterte priser for levering til Fatland.

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.

Optigris-avtalen

Har du lyst på bedre grisebonus?

Prisprognose på gris rundt jul og nyttår

Gris er populær julemat og det må slaktes mest mulig før jul.

Nødslakt

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører.