IMG 5087

Våre avlsbesetninger

Telefonnummer og e-postadresser til våre avlsbesetninger

JÆREN

Hybrid
Stig Gimre
Mobil 97 17 98 50
Send e-post

Landsvin
Sigve Bø
Mobil 90 60 01 64
Send e-post

SPF
Jan Bjorland
Mobil 92 44 77 40
Send e-post

ØLEN

Hybrid
Einar Haugen
Mobil 41 21 50 85
Send e-post

SPF
Johannes Silde
Mobil 97 08 65 55
Send e-epost

ØSTLANDET

Hybrid
Ole Bjarne Enger
Mobil 95 13 20 32
Send e-post

Hybrid
Johs. Hemma
Mobil 91 16 83 96
Send e-post

SPF
Svein Helge Sperrud
Mobil 91 37 89 88
Send e-post

Landsvin
Geir og Mai Aannerud
Mobil 45 60 22 31
Send e-post

SPF
Harald Gropen
Mobil 99 56 62 45
Send e-epost