Priser på livpurker

Prisen på livpurker ble sist endret 13. februar 2017. Prisendringen følger endringer på smågris og slakt.

Nye smågrispriser fra 14. november

Gjeldende grunnpris er kr 780,-.

Våre avlsbesetninger

Telefonnummer og e-postadresser til våre avlsbesetninger