kjott

Informasjon om utkjøring av retur på Sørlandet

Returvarer av slakt til produsenter som bor fra Moi og sørover vil bli kjørt ut to ganger i måneden, fra september til jul.

Her er litt nyttig informasjon til dere som skal ta slakt i retur på "Sørlandsruta:

Okse/kvige/ku og sau bør henge til mørning i 10 – 14 dager, lam gjerne opptil 1 uke.

Gris og lam trenger ikke å henge til mørning, og vil bli partert ned når det passer med transporten.

Kjørerute og stoppeplasser

Vi kjører E 39 og stopper først på Esso Kvinesdal, så til Vanse og Farsund, videre til Lyngdal Inn så Rv 43 til Tingvatn Kommunehuset – Eiken Esso, Sveindalskrysset – Evje Grenaderen – Søgne – Mandal v/bensinstasjonen på Mones – Vigeland Statoil.

Returvarer til Lillesand, Grimstad og Froland avtaler med returavdelingen for leveranse som kan hentes hos Bernhard Rønning (911 92719).

Returbilen vil ringe og avtale tid på leveranse på de forskjellige plasser underveis. Det er fint hvis dere oppgir telefonnummer det er lettest å treffe dere på i løpet av dagen og kvelden.

Hvis dere er flere naboer som skal ta retur, er det fint om dere kan samarbeide litt om transporten.

Dato for utkjøring (alle er torsdager):

  • 1. , 15. og 29.september
  • 13. og 27. oktober
  • 10. og 24. november
  • 8. og 22. desember

Telefon til returbilen:  97 59 37 91             Telefon til returavdelingen: 48 08 60 33