Vi søker til Fatland Sandefjord AS

3 ledige stillinger: 2 dag- og 1 kveldstid/helg.

Arbeidsoppgaver:
Du vil inngå i et team, og arbeidsoppgaver vil være knyttet til bistand før, under og etter produksjon for å påse at produksjonsutstyret fungerer optimalt. I dette inngår både forebyggende vedlikehold og feilsøking/retting under drift. Dokumentasjon av avvik og forbedringer er viktig.

For å unngå produksjonsstans er det viktig med forebyggende vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplan. Arbeidet må utføres i samsvar med gjeldende hygiene- og sikkerhetsbestemmelser.

Kvalifikasjoner:
·     Du har fagbrev, fortrinnsvis som automasjonsmekaniker, men kandidater med fagbrev som industrimekaniker vil også være aktuelle. Arbeidserfaring fra fagfeltet er en fordel.
·     Det er ønskelig at du har erfaring i fra produksjonsbedrift. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
·     Du behersker norsk som arbeidsspråk.
·     God teknisk og mekanisk helhetsinnsikt.
·     Du har førerkort klasse B og disponerer egen bil.

Egenskaper:
·     Du er pålitelig og jobber selvstendig og strukturert.
·     God teknisk og mekanisk helhetsinnsikt.
·     Du er service- og løsningsorientert, og tar ansvar for at oppgavene utføres med god kvalitet.
·     Du trives med å jobbe i team og i et fagmiljø preget av kontinuerlig fokus på forbedring og utvikling.
·     Du trives i et miljø preget av høyt tempo og mange utviklingsprosjekter, og er fleksibel med hensyn til vaktordninger og skiftarbeid.

Arbeidsted er Fatland Sandefjord, Fokserød. Tiltredelse så snart som mulig. For søknad/mer info om stillingene, kontakt daglig leder Per Einar Johansen, e-post / tlf. 99 59 43 62 eller driftssjef Tom Eknes, e-post / tlf. 95 18 46 16.

Hele utlysningen her