fullsizeoutput 2728

Vi inviterer til temadager småfe i august

Vi gjentar suksessen og inviterer alle saueprodusenter til temadager på Fatland Jæren, Fatland Ølen, Fatland Oslo og i Lindås i Hordaland.

På programmet:

  • Holdvurdering og klassifisering av slaktelam: Praktisk trening i å vurdere slaktelamma.
  • Slakteplan lam haust 2019: Slaktevekter, slaktetidspunkt, prisløyper - totaløkonomi for bonden

  • Fatland Jæren: 15. august. Vi starter klokka 18 med holdvurdering, og tar mat klokka 19, før temakvelden fortsetter.
  • Fatland Ølen: 22. august, kl. 19.00.
  • Fatland Oslo: 28. august, kl. 19.00.
  • Lindås: 27. august, kl. 19.00, i gardstunet og i fjøset til Anders Konglevoll, Konglevoll 1691, 5956 Hundvin

Hold av desse kveldane og møt opp til kjekke kveldar med fagleg og sosialt påfyll!

Vi serverer mat/grilling.

Mer informasjon/påmelding: Produsentrådgiver Tore Oftedal, e-post / tlf. 969 46 181 (Jæren og Oslo) eller produsentrådgiver Hilde K. Håland, e-post / tlf. 98 24 22 14 (Ølen og Lindås).