Bilder årsberetning 2016

Temadag på Fatland Jæren: Holdvurdering og klassifisering av slaktelam

Vi inviterer alle saueprodusenter til en temadag på Fatland Jæren.

Tid og sted: Torsdag 25. oktober kl. 09:30 - 14:00, Fatland Jæren, Hommersåkveien 250.

Her får du muligheten til holdvurdering i praksis og få siste nytt om sau og lam og markedssituasjonen. Vi serverer lunsj.

09:30: Oppmøte i auksjonsrommet på livdyrfjoset.
• Kaffi, drøs og velkomst.

10:00: Holdvurdering av levende lam på livdyrfjoset.
• Praktisk holdvurdering. Her kan den enkelte notere ned hva en selv tror om vekt, klasse og fett.

1100: Mens lammene går til slakting, gir produsentrådgiver Tore Oftedal relevant saueinformasjon.
• Markedssituasjon, balanse, utfordringer og muligheter, v/ konsernsjef i Fatland AS, Terje Wester.
• Spørsmål og innspill.

12:00: Lunsj, kaffi og drøs.

13:00: Vi går til slakteriet og får se ferdig slaktede lam.
• Her kan alle sammenligne de reelle slakteresultatene med hva de selv trodde/ tippet.
• Omvisning i slakteriet.

14:00: Slutt

Vi håper flest mulig blir med! Velkommen!

Påmelding innen mandag 22. oktober 2018 til produsentrådgiver Tore Oftedal, e-post / tlf. 969 46 181.