Småfe 2017

Prisprognose tidliglam 2018

Prisprognosen for tidliglam våren 2018 er klar.

For å sikre flest mulig videreforedlingsmuligheter for lammene, ønsker vi at flest mulig produsenter holder lammene litt lenger før slakting, slik at slaktevekten er noe høyere.

Her er årets prisprognose for avregningspris lam klasse R:

Uke 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Fra dato 16. apr. 23. apr. 30. apr. 07. mai 14. mai 21. mai 28.mai 04. juni 11. juni 18. juni 25. juni
Klasse R kr.65,00 kr.65,00 kr.65,00 kr.65,00 kr.65,00 kr.65,00 kr.61,00 kr.61,00 kr.61,00 kr.57,00 kr.57,00

Prisene er inkludert grunntilskudd og vektgrensen er 13,1 til 23,0 kg fra 16/4 til 29/6. Fra 25/5 til 29/6 er topp-pris fra 13,1 kg.

Ull er inkludert i prisen på tidliglam.

I tillegg kommer distrikttilskudd og puljetillegg, minus omsetningsavgift .

Fatland kan flytte lammene inntil 1 slakteuke for salget.

Lam under 13,1 kg mister grunntilskuddet, og betales med 10 kr/kg lavere pris enn lam over 13,1 kg.

Lammeslakttilskudd på 500,- kommer på alle lam klasse O+, eller bedre, også tidliglam.