DSC 9930

Oppdatert prisløype for storfe sommeren og høsten 2017

Slik ser prisløypen for storfe ut de neste månedene.

Her er Fatland sin prognose for prisløype på storfe sommer og høst:

22. mai Opp kr. 0,50/kg. Engrosprisøkning.
29. mai Opp kr. 0,80/kg. Fatland Ekstra Storfe.
12. juni Opp kr. 0,80/kg. Fatland Ekstra Storfe.
26. juni Opp kr. 0,60/kg. Fatland Ekstra Storfe.
3. juli Opp kr. 1,00/kg. Engroprisøkning.*
31. jul Opp kr. 0,60/kg. Fatland Ekstra Storfe.*
4. sept. Ned kr. 1,50/kg. Engroprisreduksjon.
2. okt. Ned kr. 1,50/kg. Engroprisreduksjon.
5. des. Opp kr. 1,00/kg. Engroprisøkning.

* Prisendringer 3. juli vil gi tilsvarende endringer i Fatland Ekstra Storfe-tillegget, slik at prisnivået holdes uavhengig av denne endringen.

Nedtrapping av ekstratillegget starter 4. september og går ned mot telledato 1. oktober.