IMG 5045

Nye smågrispriser fra 18. september

Gjeldende grunnpris er kr 770,-.

Mandag 18.09.2017 senkes grunnprisen på smågris med kr 20,-. Gjeldende grunnpris etter endring er kr. 770,-.

Klikk her for å se alle gjeldende smågrispriser

Puljetillegg på smågris hos Fatland: SMÅGRIS

Puljer

1 - 24

25 - 49

50 – 74

75 - 99

100 - 124

125 - 149

150 - 174

175-199

> 200

Puljetillegg

Kr pr stk

40,-

50,-

60,-

70,-

90,-

100,-

110,-

115,-

120,-

Husk at Optigris-tillegget kommer i tillegg!

Puljetillegget viderefaktureres og kompenseres av tilleggene ved slakting.

Gjeldende grunnpris, tillegg og trekk blir etter denne endringen:

 • Helsegris, grunnpris 25 kg: kr 790,-
 • Trekk for ikke-Helsegris: kr 30,-
 • Trekk for gris uten kvalitetstillegg/veterinærattest: kr 90,-
 • Tillegg for SPF kr 35,-
 • Tillegg/trekk for vekt (fra 22 kg) kr 12,-
 • Avrekning og Fakturering: GRATIS

Frakt:

 • Kjøpers pris, tillegg: kr 25,-
 • Selgers pris, trekk: kr 15,-

Optigris avtaletillegg:

I tillegg til Grunnpris, puljetillegg, overvekt og frakt tillegg/trekk kommer Optigris-tillegget!
Matrisen for Optigris-tillegget vil bli vurdert gjennom 2016.

Om smågrisprisen, tillegg og trekk

Overvekt og puljer:

 • Grunnprisen er satt til 25 kg`s smågris.
 • Tillegg og trekk for vekt over og under 25 kg er kr 12,-
 • Det er ikke ønskelig å omsette gris over 35 kg (avtalt dette med kjøper)
 • Smågris under 22 kg bør ikke omsettes. For gris under 22 kg trekkes kr 90,- for grisen + kr 24,- pr kg undervekt.
 • Det er et absolutt mål med minst mulig vektspredning innad i en puljelevering. Pass på at minste gris ikke er for lett.

Frakt og omkostninger

 • Fatland avregner og fakturerer smågris gratis.
 • Der Fatland transporterer smågrisen regnes det et trekk på selger på kr 15,- og et tillegg på kjøper på kr 25,-.

(Pr dato utgjør differansen mellom selger og kjøpers pris kr. 40,-)

For besetninger med avtale om direktelevering kan avtalepartene selv bestemme prisen for frakt seg imellom alt etter hvem som transporterer smågrisen og eventuelle tillegg/trekk (Kombitillegg) utover dette. Vi kan hjelpe med utforming av avtalen. Transport kan leies på timepris.

Kvalitetstillegg

 • Grunnprisen er satt for Helsegris.
 • Smågris fra besetninger som ikke får Helsegrisgodkjenning trekkes kr 30,- og gris uten kvalitetstillegg/veterinærattest trekkes kr 90,- For SPF godkjente besetninger er kvalitetstillegget kr 35,-
 • Besetninger uten årlig veterinærattest får ingen kvalitetstillegg.

Enkeltdyr-godkjenning (tillegg og trekk pr. gris):

 • Brokk: Stor brokk trekkes kr 240-, liten brokk kr 120,- (skillet mellom stor og liten er en «knyttneve» eller ca 10 cm)
 • Byller: Byller kr 120,-
 • Større sår/sårskorper: kr 120,-
 • Kort hale: kr 120,-
 • Halesår: kr 240,- (bør ikke omsettes uten nærmere avtale med kjøper)
 • «Ikke salgbar gris»: Selg ikke en gris du ikke ville kjøpt selv. Avtal i tilfellet gode prisavslag. (halv pris?)

VAK-gris

 • VAK-gris kan ikke omsettes uten avtale, og trekket er (minus) – kr 15,- pr smågris (både råne og purke) når det ikke kastreres.
 • Det kan avtales mellom partene et tillegg på kr 15,- for sortering av ikke-kastrert gris (VAK). (Ikke kjønnsortert (minus) – kr 15,- og kjønnsortert kr 0,-)

Pristillegg

 • Pulje og avtaletillegg (Opti-gris) kommer i tillegg til grunnpris, kvalitetstillegg og frakt.

Se eget dokument om «Regelverk ved omsetning av smågris».

Husk at nye Helsegris skal registreres elektronisk i helsegris.animalia.no.

Historiske smågrispriser

11. september 2017: Smågrispris 790,-
17. juli 2017: Smågrispris 810,-
3. juli 2017: Smågrispris 790,-
29. mai 2017: Smågrispris 760,-
14. november 2016: Smågrispris kr. 780,-
7. november 2016: Smågrispris kr. 800,-
31. oktober 2016: Smågrispris kr. 820,-
19. september 2016: Smågrispris kr. 840,-
5. september 2016: Smågrispris kr. 850,-
18. juli 2016: Smågrispris kr. 870,-
18. april 2016: Smågrispris kr. 850,-
28. mars 2016: Smågrispris kr. 880,-
21. mars 2016: Smågrispris kr. 900,-
4. januar 2016: Smågrispris kr. 920,-
21. september 2015: Smågrispris kr. 880,-
14. september 2015: Smågrispris kr. 900,-
27. juli 2015: Smågrispris kr. 920,-