P8102331

Forventet prisløype for storfe våren 2017

Slik ser prisløypen for storfe ut de neste månedene

14. november
Engropris opp kr. 0,70 per kg.
28. november
Opp kr. 0,50 per kg. FATLAND EKSTRA sesongtillegg
2. januar
Engropris ned kr. 0,50 per kg. Omsetningsavgiften øker med kr. 0,50 til 0,80 per kg. Sesongtillegg faller bort. (NB: Kvalitetstillegg storfe endrer kriterier på klasse og tillegg ved årsskiftet*)
6. februar
Engropris opp kr. 0,60 per kg.
6. mars
Engropris opp kr. 0,50 per kg.
20. mars
Omsetningsavgiften reduseres med kr. 0,50, til kr. 0,30 per kg.
22. mai
Engropris opp kr. 0,50 per kg.
*Kvalitetstillegget for storfe endres 2.januar 2017: Alle storfeslakt (unntatt kategorien ku) vil fra klasse O+ og bedre nå oppnå ett pristillegg på kr. 7,00 per kilo. Alle slakt i klasse O (unntatt kategorien ku) vil få ett pristillegg på kr. 3,00 per kilo.