DSC 0301

Ammekukurs i Egersund

TYR Rogaland inviterer til ammekukurs på Grand Hotell i Egersund 19. og 20. januar 2019.

Program

Laurdag 19. januar:

Kl 11.00 Opning ved leiar i Tyr Rogaland, Inger Johanne Bligaard

Kl 11.15 – 12.15 Fokusområder for Mattilsynet – v/Olav Tørresdal Mattilsynet Region Sør og Vest

Kl 12.15 – 13.30 Lunsj

Kl 13.30 – 14.45 Marknaden for storfe om 5 år? Korleis jobbar marknadsregulator opp mot storfe. Totalmarked sinerettar og plikter. Ved Ole Nikolai Skulberg frå Nortura Totalmarked SA.

Kl 15.15 – 16.30 Val av rase og driftsopplegg. Kvart raselag presenterer sin rase og dennes fortrinn – og kva driftsopplegg den passar for.

Kl 16.45 – 17.30 Paneldebatt med utgangspunkt i årshjulet på ammeku, raseval og driftsopplegg. Ved dagleg leiar i Tyr, Oddbjørn Flataker.

Kl 20.00 Festmiddag, underhaldning med Arnt Olav Klippenberg.

Søndag 20. januar:

Kl 09.30 – 10.30 «Grovfor 2020» - orientering om prosjektet Grovfôr 2020, ved Anders Rognlien fra Yara Norge AS

Kl 10.45 – 11.30 Vinterfôr til ammekua – dyrking og fôring. v/Ingrid Møgedal NLR.

Kl 11.45 – 12.15 Ammekua og klimarekneskapen v/Oddbjørn Flataker.

Kl 12.15 – 12.30 Presentasjon av Tyr, og kva medlemsfordelar ligg i Tyr? v/Oddbjørn Flataker/Inger Johanne Bligaard.

Kl 12.30 – 13.15 Lunsj

Kl 13.15 Årsmøte TYR Rogaland

Prisar:

Lørdag-søndag kr. 1700,- pr. person i dobbeltrom inkludert fullpensjon/ enkeltrom kr. 2000,-

Dagpakkelørdag og søndag kr.495 ,- pr. person pr. dag (NB! Ikke inkl. middag lørdag kveld pluss 525,-)

Bindande påmelding innan 16. desember til sekretær Karin Fuglestad på e-post.

VELKOMEN TIL EI FAGLEG, TRIVELEG OG SOSIAL HELG!