Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Kjøttbransjens landsforbund har utarbeidet krav og retningslinjer for et kvalitetssystem til gårder med kjøttproduksjon og smågris-produksjon.

Mange vil bli enda bedre på HMS

30 produsenter har i høst vært på kurs og fått seg bevis på at de kan grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhet.

Nye endringer i årets KSL-sjekkliste

I årets KSL-sjekkliste er det gjort flere endringer. Den sendes ut på papir for siste gang.