Ammekumøte Alver Hotel desember 2015

Samlet om ammeku

Rundt 20 produsenter inntok i desember Alver Hotel nord for Bergen.

Blant temaene på ammekumøtet var økonomi, tilskuddsordninger og Fatlands leveringsbetingelser. Vi takker for møtet og håper vi sees igjen ved en senere anledning. (Foto: Bjørn Magne Stople)